شرکت دانش افزار نفیس ایلیا - تجهیزات آزمایشگاهی ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

کیت های آزمایشگاهی

تهیه و توزیع انواع کیت ها و محصولات شرکت های پیشتاز طب زمان، پارس آزمون، زیست شیمی، من، هیومن، درمان کاو، انیسان، بیونیک، بهار افشان، انستیتوپاستور،  پادتن طب، کیمیاپژوهان، سیناژن ، آدیت