شرکت دانش افزار نفیس ایلیا - تجهیزات آزمایشگاهی ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد

سوآپ آزمایشگاهی

 سوآپ چیست و کاربرد اصلی آن در آزمایشگاه

 

سوآپ آزمایشگاهی یک چوب بلند و باریک است که در سر خود دارای پنبه‌ استریل است همانند گوش پاک کن

نمونه گیری و انتقال صحیح با سواب به کمتر شدن آلودگی نمونه با فلور طبیعی باکتریال بدن کمک می کند، و موجب افزایش صحت کار آزمایشگاه در شناسایی پاتوژن ها می شود.

در پزشکی و آزمایشگاه های تشخیص طبی استفاده میشود که برای برداشتن نمونه برای کشت استفاده میشود .