شرکت دانش افزار نفیس ایلیا - تجهیزات آزمایشگاهی ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ دي
کیت های آزمایشگاهی
کیت های آزمایشگاهی

تهیه و توزیع انواع کیت , سرم کنترل و محصولات شرکت های داخلی و خارجی با حفظ زنجیره سرمایی در کوتاهترین زمان

مواد شیمیایی هیستولوژی-بافت شناسی
مواد شیمیایی هیستولوژی-بافت شناسی

هیستولوژی یا میکروآناتومی، مطالعه آناتومی سلول ها و بافت های گیاهان و حیوانات با استفاده از میکروسکوپ است. بنا بر این بررسی هیستوپاتولوژی، مطالعه میکروسکوپی بافت بیمار، یک ابزار مهم در آسیب شناسی تشریحی است، زیرا تشخیص دقیق سرطان و سایر بیماری ها معمولا نیاز به بررسی هیستوپاتولوژیک نمونه ها دارد.  

محلول های سیتولوژی
محلول های سیتولوژی

سیتولوژی مطالعه پزشکی و علمی سلول ها میباشد , که در حقیقت به شاخه ای از آسیب شناسی اشاره دارد که تخصص پزشکی است که با تشخیص بیماری ها و شرایط از طریق بررسی نمونه های بافت از بدن انجام می شود. تشخیص سیتو  , تشخیص بیماری از طریق بررسی میکروسکوپی سلول های جمع آوری شده توسط روش های مختلف است.محصولات سیتولوژی که جهت بررسی نمونه های انسانی مورد استفاده قرار می گیرند، در حال حاضر به عنوان محصولات تشخیصی (IVD) در آزمایشگاه در نظر گرفته می شوند.  

محیط کشت
محیط کشت

محیط کشت ( Growth medium) محیط دارای مایع یا ژل می‌باشد که به منظور رشد دادن میکروب ها , یاخته ها یا حتی گیاهان کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد. محیط‌های کشت به‌طور معمول شامل دو دسته می‌باشند:کشت یاخته( cell culture) که در آن از یاخته‌های ویژه‌ای استفاده می‌نمایند که از گیاهان و حیوان ها به دست آمده‌اند.و کشت خردزیستی ( microbiological culture) که به منظور رشد دادن میکروب‌ها استفاده می‌گردد.

لام های آموزشی
لام های آموزشی

فروش انواع لام های آموزشی ( گیاهی / جانوری و انسانی ) مخصوص مراکز آموزشی و دانشگاه ها

تجهیزات آزمایشگاهی و مصرفی آسیب شناسی
تجهیزات آزمایشگاهی و مصرفی آسیب شناسی

آسیب شناسی ( پاتولوژی) شاخه ای از علم پزشکی میباشد که شامل مطالعه و تشخیص بیماری از طریق بررسی اندام های منتقل شده توسط جراحی، بافت ها (نمونه های بیوپسی)، مایعات بدن و در برخی موارد کل بدن (کالبد شکافی) است.