شرکت دانش افزار نفیس ایلیا - تجهیزات آزمایشگاهی ۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

لامل آزمایشگاهی

لامل , یک قطعه نازک گرد , مربعی و یا مستطیلی شکل  از جنس شیشه میباشد که برای پوشش نمونه بر روی یک اسلاید ( لام ) جهت مشاهده میکروسکوپی استفاده می شود.آزمایش کننده  نمونه را جهت دیدن بهتر و همچنین کاهش میزان تبخیر ، هم در اسلاید مرطوب و هم خشک هموار میکند.اگر یک لکه یا مایع دیگر اضافه شود، لامل لغزش آن را بر روی نمونه نگه می دارد و همچنین از لامل ها برای حفظ نمونه از آلودگی با ذرات هوا یا ذرات دیگراستفاده میشود.

 

انواع لامل های میکروسکوپ :

 

لامل 18*18 لامل مربعی در بسته 1.000 عددی و  کارتن 50 بسته ای
لامل 20*20 لامل مربعی در بسته 1.000 عددی و  کارتن 50 بسته ای
لامل 22*22 لامل مربعی در بسته 1.000 عددی و  کارتن 50 بسته ای
لامل 24*24 لامل مربعی در بسته 1.000 عددی و  کارتن 50 بسته ای
لامل 50*24 لامل مستطیلی در بسته 500 عددی و  کارتن 50 بسته ای