شرکت دانش افزار نفیس ایلیا - تجهیزات آزمایشگاهی ۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

لام شارژ شده

لام شارژ شده دارای پوشش پلی الایزین در 2 طرف لام میباشد که جهت تهیه لام های هیستولوژی و پاتولوژی و نگه داری طولانی مدت آن ها به کار میرود. این لام مناسب تکنیک IHC , IF , ICC  میباشد. ( قابلیت نگارش در هر 2 طرف لام بدون نیاز به قلم الماس )