شرکت دانش افزار نفیس ایلیا - تجهیزات آزمایشگاهی ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ دي

لام نئوبار

لام نئوبار ( هموسیتومتر ) وسیله ای است جهت شمارش سلول های خونی که شامل یک لام میکروسکوپ ضخیم میباشد که دارای کنگره های مستطیلی شکل میباشد که اتاقک ها را تشکیل میدهد.