شرکت دانش افزار نفیس ایلیا - تجهیزات آزمایشگاهی ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ دي

لام های آموزشی

فروش انواع لام های آموزشی ( گیاهی / جانوری و انسانی ) مخصوص مراکز آموزشی و دانشگاه ها

 

انواع لام میکروسکوپی آموزشی :

 

لام انگل شناسی کرم لام انگل شناسی تک یاخته
لام بافت شناسی لام حشره شناسی
لام پاتولوژی لام جانورشناسی
لام جلبک شناسی لام جنین شناسی
لام خزه شناسی لام هماتولوژی
لام سرخس شناسی لام قارچ شناسی پزشکی
لام قارچ شناسی گیاهی لام گیاه شناسی
لام باکتری شناسی لام آموزشی صنایع
لام ژنتیک و سیتولوژی جانوری لام ژنتیک و سیتولوژی گیاهی

 

مدت زمان آماده سازی : 1 روز کاری