شرکت دانش افزار نفیس ایلیا - تجهیزات آزمایشگاهی ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ دي

حمام بافت

تیشو فلوت یا حمام شناور بافت برای کنترل دقیق نمونه های مختلف در دمای ثابت استفاده می شود.  این دستگاه  مناسب انجام کشت بافت، واکنش های آنزیمی، پردازش بخش بافت و غیره است , همچنین  برای تهیه نمونه های بافتی کم و بدون چروک، مناسب است .