شرکت دانش افزار نفیس ایلیا - تجهیزات آزمایشگاهی ۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي

محیط کشت

محیط کشت ( Growth medium) محیط دارای مایع یا ژل می‌باشد که به منظور رشد دادن میکروب ها , یاخته ها یا حتی گیاهان کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد. محیط‌های کشت به‌طور معمول شامل دو دسته می‌باشند:کشت یاخته( cell culture) که در آن از یاخته‌های ویژه‌ای استفاده می‌نمایند که از گیاهان و حیوان ها به دست آمده‌اند.و کشت خردزیستی ( microbiological culture) که به منظور رشد دادن میکروب‌ها استفاده می‌گردد.

 

 

تهیه و توزیع انواع محیط های کشت مایع ( براث ) و جامد ( آگار ) برندهای داخلی و خارجی نظیر MERCK , SIGMA, GIBCO , FLUKA ,, QUELAB , دارواش , و...در کوتاهترین زمان